UZMAN MÜHENDİS KADROSU

Sien Çevre Danışmanlık, alanında uzman mühendisler ile hizmet sunmaktadır

PROFESYONEL HİZMET

Sien Çevre Danışmanlık, Sizlere tamamen profesyonel ve kurallara uygun hizmet vermektedir.

TÜRKİYE'NİN HER YERİNE

Sien Çevre Danışmanlık, Türkiye’nin her yerine hizmet vermektedir. Detaylar için iletişime geçiniz

ÇEVRE DANIŞMANLIK

Çevre Danışmanlık Hizmeti Emisyon Konulu Çevre İzni, Gürültü Konulu Çevre İzni, Deşarj Konulu Çevre İzni, Tehlikeli Veya Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma, Atık Geri Kazanım Lisans Hizmetleri Tehlikeli Atık Taşıma Firma ve Araç Lisans Hizmetleri, Ömrünü Tamamlamış Araç Lisans Hizmeti, Atık Ara Depolama Lisansı

DETAYLAR

ÇED Raporu

Çevresel Etki Değerlendirme çed raporu hazırlanması, Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Hazırlanması, Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları, Mevcut Arazi Durum Tespitleri, Saha Çalışmaları, Doğaya Yeniden Kazandırma Planları, Çevre Yönetim Planları, Ek VI Arama Faaliyeti Eleme-Kont…

DETAYLAR

Mühendislik ve Danışmanlık

Çevre Mevzuatı Danışmanlık Hizmetleri İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Danışmanlık Hizmetleri Jeolojik-Hidrojeolojik Etütler Su, Atıksu Arıtma, Altyapı Üst Yapı Projeleri Maden Mevzuatı Danışmanlık Hizmetleri, Maden Arama Ruhsatları, Maden İşletme Ruhsatları, İş Yeri Açma Çalışma Ruhsatları(GSM), Maden İşletme İzinleri

DETAYLAR

HAKKIMIZDA

SİEN ÇED Raporu ve Çevre Danışmanlık kuruluşların çevre mevzuatı kapsamında çevre danışmanlık hizmeti, çevresel etki değerlendirme çalışmaları, çevresel ölçüm ve raporlandırma, mühendislik ve danışmanlık ile iş sağlığı ve güvenliği konularında alanında uzman kadrosu ile birlikte müşteri memnuniyeti çerçevesinde profesyonel bakış açısıyla çözümler üretmektedir.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörerek hızlı ve güvenilir çözümler üretirken, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerimizden ödün vermeden profesyonel ölçüm ve danışmanlık hizmeti sunmaktır.

Kuruluşların çevreye uyumlu hale getirilmesi amacıyla sürekli iyileştirmelerde bulunarak, çevre sektöründe öncü firma olmak.

Müşteri odaklılık

Kalite

Sorumluluk

Araştırma ve Geliştirme

Süreklilik

Verimlilik

Gizlilik

Çed Raporu Hakkında ;

Çevresel Etki Değerlendirmesi, ülkemizde ilk olarak 1993 yılında yayımlanan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” ile resmi anlam kazanmış olup, 1993 yılından günümüze kadar bir çok defa revizyona uğramış ve hali hazırda yürürlükte olan “ÇED Yönetmeliği” günümüzdeki formunu kazanmıştır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED Raporu, hayata geçirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz etkilerin çevreye en az seviyede zarar verecek boyuta indirilmesi veya tamamen önlenmesi, proje için seçilen lokasyon ve teknoloji alternatiflerinin belirlenmesi ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaların tamamına verilen isimdir.