– Çevre Mevzuatı Danışmanlık Hizmetleri,
– İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Danışmanlık Hizmetleri,
– Jeolojik-Hidrojeolojik Etütler,
– Su, Atıksu Arıtma, Altyapı Üst Yapı Projeleri,
– Maden Mevzuatı Danışmanlık Hizmetleri,
– Maden Arama Ruhsatları,
– Maden İşletme Ruhsatları,
– İş Yeri Açma Çalışma Ruhsatları(GSM),
– Maden İşletme İzinleri.