Emisyon Uygunluk Başvuru Dilekçe Örneği

Emisyon Uygunluk Başvuru Dilekçe Örneği ;

T.C.

………. VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇED İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                                                  

 

……………………………………………………………………….şirketi olarak …………………………………………………………………… adresinde ……………………………………………………. Üretim faaliyeti yapmaktayız. İşletmemiz tarafından Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek 1/Ek2 listesi ………………..maddesinde/maddelerinde yer alan faaliyetimiz için Emisyon izin/lisans konularında Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda bulunacaktır.

 

 Bu kapsamda Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunu yapabilmemiz için Yönetmeliğin EK-3B’sinde tanımlı “İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı”nın tarafımıza verilmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Write a Message